ورود هنرمندان

تماس با ما

تماس با ما

دبیرخانه : بوستان کوهسنگی، چارسوق هنر

 

وب سایت bahar97mashhad.ir

 

ایمیل art@mashhad.ir

 

تلگرام @bahar97mashhad

 

اینستاگرام @bahar97mashhad

 

تلفن 05138426878