ورود هنرمندان
سومین کارگاه آموزشی،تجربی

سومین کارگاه آموزشی،تجربی

مروری بر سومین کارگاه‌ آموزشی، تجربی جشنواره هنر شهری مشهد «خانه‌ی بهار»
موضوع: سعد‌آباد/ نمایش‌های خیابانی و جشن‌های آیینی
-
ارائه‌دهندگان:


🔸کریم جشنی/ تئاتر در شهر

 

🔸محمد جهانپا / تجربیات تئاتر خیابانی

 

🔸بهزاد چوپانکاره / رویدادهای آیینی نوروز

 

🔸رضا عرفانی / گونه شناسی تئاتر خیابانی

 

🔸 محمد امانپور / بازتاب شهر در تئاتر

 

 

 


مهلت ثبت نام در رویداد تا می باشد
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

سخنرانان

کریم جشنی

 رزومه کریم جشنی

محمد جهانپا

 رزومه محمد جهانپا

بهزاد چوپانکاره

 رزومه بهزاد چوپانکاره

رضا عرفانی

 رزومه رضا عرفانی

حامد امانپور

 رزومه حامد امانپور