ورود هنرمندان
نخستین کارگاه آموزشی،تجربی

نخستین کارگاه آموزشی،تجربی

مروری بر نخستین کارگاه آموزشی، تجربی خانه بهار


مروری بر نخستین کارگاه‌ آموزشی، تجربی جشنواره هنر شهری مشهد «خانه‌ی بهار»
موضوع: عیدگاه/ هنرهای موقت‌ شهری
-
ارائه‌دهندگان:
🔸سمیه سریری/ گونه‌شناسی هنر عمومی

 

🔸اسماعیل رزاقی / شهر و اثر

 

 🔸مهدیه باغبانی / خلاقیت در ایده

 

 🔸مهدی معطلی / آنالیز و نکات فنی ساخت

 

 🔸علیرضا ثلثی / آنچه در اجرا مهم است


مهلت ثبت نام در رویداد تا ۱۳۹۷/۱۰/۲ می باشد
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

سخنرانان

مهدیه باغبانی

 رزومه مهدیه باغبانی

مهدی معطلی

 رزومه مهدی معطلی

علیرضا ثلثی

 رزومه علیرضا ثلثی

اسماعیل رزاقی

رزومه اسماعیل رزاقی 

سمیه سریری

رزومه سمیه سریری